Phương thức thanh toán

  • Trả tiền mặt khi giao hàng
  • Mô tả; Với chính sách bảo vệ khách hàng chúng tôi áp dụng hình thức thanh toán ngay khi nhận hàng
  • Hướng dẫn; Trả tiền mặt khi giao hàng, với dịch vụ giao nhận tận nơi, tận tay khách hàng, khi nhận hàng quý khách mới thanh toán thông qua ship giao nhận